ประกันอัคคีภัย อย่ามองข้าม !!!

ประกันอัคคีภัย อย่ามองข้าม !!!

ประกันอัคคีภัย อย่ามองข้าม สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหาย ค่าซ่อมแซมบ้าน จากภัยพิบัติ จ่ายค่าเบี้ย ประกันภัย แค่หลักพัน คุ้มครองหลักล้าน


          สำหรับปีที่ผ่านมารวมถึงปีก่อนๆ จะเห็นได้ว่าปัญหาความเสี่ยงภัยเดิมๆ ที่พบมักจะพบเจอกันอยู่เสมอสำหรับคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใด นั่นก็คือปัญหา “น้ำท่วม” นั่นเอง


          หลายครอบครัวที่พบเจอปัญหา น้ำท่วม บ้าน ทำให้เจ้าบ้าน ผู้อาศัย เกิดอาการ “หัวร้อน” กับสภาพความเป็นอยู่ การเดินทาง และการซ่อมแซมบ้านแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือมูลค่าความเสียหาย ไม่ว่าจะทั้งค่าซ่อม หรือค่าความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน ที่ถูก น้ำท่วม จนใช้การไม่ได้ ซึ่งแม้เราอาจจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา น้ำท่วม นี้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจัดการล่วงหน้า เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ยาม น้ำท่วม นั่นก็คือการทำ “ประกันอัคคีภัย” นั่นเอง


          เราสามารถทำ ประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยกรณี น้ำท่วม ได้ เนื่องจากเมื่อเราทำ ประกันอัคคีภัย นั้น โดยพื้นฐานจะได้ความคุ้มครองมาตรฐานอยู่ 6 ด้าน คือ
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า และการลัดวงจรจากฟ้าผ่า
3. ระเบิด
4. ภัยจากยานพาหนะ หรือสัตว์ลากจูง (เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย)
5. ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากน้ำ ที่ไม่รวมน้ำท่วม (เช่น น้ำรั่ว ท่อประปาแตก)


          ซึ่งเราสามารถเลือกทำความคุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพื้นฐานเหล่านี้ได้อีก เช่น ภัยจากลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว หมอกควัน หรือ น้ำท่วม อีกด้วย ซึ่งจะมีความคุ้มครองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากทุน ประกันภัย ความคุ้มครองหลัก ที่เราซื้อไว้ (เช่น ซื้อที่ทุน 1 ล้านบาท ความคุ้มครองภัยน้ำท่วม 30% ก็จะคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท)


          ซึ่งค่าเบี้ย ประกันภัย ของ ประกันอัคคีภัย ก็ไม่ถือว่าแพงมาก สำหรับทุนประกัน 1 ล้านบาท ความคุ้มครอง 1 ปี ค่าเบี้ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,xxx-2,xxx บาทเท่านั้น (ถ้ารวมความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าเบี้ยก็อาจเพิ่มเป็นประมาณ 2,xxx-4,xxx บาท ขึ้นอยู่กับรายการ และมูลค่าความคุ้มครองที่ซื้อเพิ่ม)


          สำหรับ ประกันอัคคีภัย นั้น จะคุ้มครองเฉพาะมูลค่า ความเสียหายของตัวบ้าน และทรัพย์สินภายในบ้านเท่านั้น ไม่คุ้มครองพื้นที่โดยรอบบ้าน ดังนั้นเราจำเป็นต้องประเมินมูลค่าของตัวบ้าน และทรัพย์สินโดยรวม ภายในบ้านเสียก่อน เพื่อให้สามารถเลือกความคุ้มครอง หรือทุน ประกันภัย ได้เหมาะสมกับมูลค่ารวมดังกล่าว (แต่ในทางปฏิบัติเราจะประเมินคร่าวๆ โดยอาจดูจากสัดส่วนของพื้นที่บ้าน เทียบกับพื้นที่ทั้งหมด ว่าเป็นสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงนำไปคูณกับมูลค่าบ้าน และที่ดินทั้งหมด)


          ส่วนใครที่ไม่ได้อาศัยเป็นบ้าน หรือมีอาคารประเภทอื่นๆ ที่ต้องการความคุ้มครองดังกล่าว ก็สามารถทำ ประกันอัคคีภัย สำหรับอาคารแต่ละประเภทได้เช่นกัน ทั้ง ประกันอัคคีภัย สำหรับคอนโด ห้องชุด อาคารสำนักงาน หรือโกดัง เป็นต้น


          จะเห็นได้ว่า การทำประกันอัคคีภัย มีประโยชน์อย่างมาก ในการป้องกันความเสี่ยงของมูลค่าความเสียหาย และค่าซ่อมแซมบ้าน จากภัยพิบัติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม หรือไฟไหม้ เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวแม้จะโอกาสเกิดน้อย แต่หากเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้ว มักจะมีมูลค่าความเสียหายมหาศาล ดังที่มีสุภาษิตกล่าวไว้ว่า “โจรปล้นบ้าน 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เราจึงไม่ควรมองข้ามการทำ ประกันอัคคีภัย เอาไว้ โดยจ่ายค่าเบี้ย ประกันภัย แค่หลักพัน แต่มูลค่าคุ้มครองหลักล้าน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวเอาไว้ด้วย 


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และ 2+

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองคู่กรณี ทรัพย์สินบุคคลอื่น และสูญหายไฟไหม้ (ไม่นิยมในท้องตลาด เนื่องจากมีประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นทางเลือกที่ดีกว่า) ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์) ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

admin

January 5, 2022

ประกันภัยสุขภาพ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย การประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตความคุ้มครองแค่ไหน ? การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่และการ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่ 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน7. การชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ อัตราเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร ? อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ อายุ อายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้มากขึ้น […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 (คุ้มครองทุกกรณี / เคลมทุกกรณี ) ประกันรถยนต์ชั้น 1 ดูแลทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือพลิกคว่ำ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1 รถชน (ไม่มีคู่กรณี) เช่น ชนคน สัตว์ สิ่งของ กำแพง รั้ว เสาไฟฟ้า ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ถังขยะ ฟุตบาท หรือถูกขูด ขีด เฉี่ยว ชน ที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ รถชน (มีคู่กรณี) คู่กรณี คือ ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์ รถไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน รถสูญหาย ในหมวดรถยนต์สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน หรือหากรถยนต์สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย ประเภทของการประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย มี 4 ประเภท ดังนี้ (locked related post)

admin

January 2, 2022