ธุรกิจประกันปี’64โตกว่า4.5% เม็ดเงินสะพัดในระบบ2.53แสนล้าน

ธุรกิจประกันปี’64โตกว่า4.5% เม็ดเงินสะพัดในระบบ2.53แสนล้าน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในปี 2564 โดยคาดการณ์ว่า จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตได้ที่ประมาณ 3.5-4.5% ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ การปรับตัวในทิศทางที่ดีของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนภาคธุรกิจประกันวินาศภัยคาดว่าจะขยายตัวได้ที่ประมาณ 0-5% และคาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 250,000-253,000 ล้านบาท


โดยคาดว่าประกันภัยสุขภาพในปี 2564จะมีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยส่วนการประกันภัยโควิด -19 อาจจะเติบโตลดลงหรือหดตัว ขณะที่ประกันภัยเดินทางจะมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้สมาคมฯยังมองเห็นว่าในปีหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีการปรับเปลี่ยนสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจมีสิ่งท้าทายในหลายเรื่อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น ทำให้ในภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัว

สำหรับภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2563 นี้ สมาคมฯคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 2.5-3.5% มีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 250,000-252,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่าย ขณะที่ในช่วงปลายปลายปีมีปัจจัยเรื่องกำลังซื้อรถยนต์บางส่วนจากโปรโมชั่นในงานมหกรรมยานยนต์ ในส่วนของภาพรวมช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กันยายน) ภาคธุรกิจมีเบี้ยประกันภัยรับอยู่ที่ 184,368 ล้านบาท เติบโต 3.9%


ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2564 สมาคมมีแผนดำเนินการจัดทำโครงการรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน โดยได้คัดเลือกจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นจังหวัดนำร่องและต้นแบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การรรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100% การจัดทำวงเวียนพื่อลดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง และ ปรับปรุงข้อมูลอุบัติเหตุทางท้องถนนผ่าน www.Thairsc.com นอกจากนี้ สมาคมมีแผนในการขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และ 2+

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองคู่กรณี ทรัพย์สินบุคคลอื่น และสูญหายไฟไหม้ (ไม่นิยมในท้องตลาด เนื่องจากมีประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นทางเลือกที่ดีกว่า) ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์) ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

admin

January 5, 2022

ประกันภัยสุขภาพ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย การประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตความคุ้มครองแค่ไหน ? การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่และการ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่ 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน7. การชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ อัตราเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร ? อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ อายุ อายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้มากขึ้น […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 (คุ้มครองทุกกรณี / เคลมทุกกรณี ) ประกันรถยนต์ชั้น 1 ดูแลทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือพลิกคว่ำ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1 รถชน (ไม่มีคู่กรณี) เช่น ชนคน สัตว์ สิ่งของ กำแพง รั้ว เสาไฟฟ้า ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ถังขยะ ฟุตบาท หรือถูกขูด ขีด เฉี่ยว ชน ที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ รถชน (มีคู่กรณี) คู่กรณี คือ ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์ รถไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน รถสูญหาย ในหมวดรถยนต์สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน หรือหากรถยนต์สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย ประเภทของการประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย มี 4 ประเภท ดังนี้ (locked related post)

admin

January 2, 2022