วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่เข้าใจถึง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ จริง ๆ ศัพท์นี้อาจดูเหมือนเข้าใจยากไปแต่ถ้าลองแปลความหมายตามรายละเอียดจะพอเดาได้ไม่ยากอย่างที่คิด อธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ผู้ขับขี่ที่รถเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นฝ่ายถูก ไม่สามารถใช้งานรถของตนเองได้ ตรงนี้ทำให้พวกเขาเสียประโยชน์ไป เช่น จากเดิมควรได้ขับรถออกไปทำงานสบาย ๆ กลายเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน นั่นทำให้เสียเงิน เสียเวลามากกว่า

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สิ่งที่คนขับรถทุกคนต้องรู้
เคยสังเกตหรือไม่ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น สมมุติกรณีเราเป็นฝ่ายถูก เมื่อประกันของอีกฝ่ายมาถึงพวกเขาจะตรวจเช็คสภาพนั่นนี่ต่าง ๆ จากนั้นก็เซ็นเอกสารทำตามขั้นตอน หากรถเสียหายก็ต้องนำไปซ่อมแซม ซึ่งระหว่างการซ่อมนี่เองที่คุณไม่สามารถใช้งานรถของตนเองตามปกติได้ ตรงนี้ประกันฝ่ายคู่กรณีจะไม่มีใครพูดถึง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เลย เพราะพวกเขาต้องเสียเงินเพิ่ม แต่มันคือสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องรู้ เนื่องจากเป็นสิทธิ์พึงได้ของตนเอง

ดังนั้น ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ จึงเป็นเสมือนเงินสินไหมอีกประเภทหนึ่งที่ฝ่ายถูกต้องได้รับจากฝ่ายผิด ในช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถใช้งานรถตนเองได้เนื่องจากกำลังเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซม ทำให้เสียเวลาต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ จ่ายเงินเยอะกว่า (ดังที่กล่าวเอาไว้ตอนต้น) ทั้งหมดนี้จึงสามารถเรียกร้องเพื่อเอาค่าชดเชยดังกล่าวได้นั่นเอง

วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ทำอย่างไรบ้าง
ติดต่อบริษัทคู่กรณี (ฝ่ายผิด) จากนั้นให้ยืนยันคำเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ในช่วงเวลาที่รถของคุณกำลังซ่อมอยู่
เมื่อบริษัทคู่กรณีแจ้งเอกสารที่ต้องการมาก็ให้คุณนำเอกสารต่าง ๆ ส่งไปยังบริษัทของเขาโดยแยกคร่าว ๆ ได้ดังนี้ใบเสนอรายการด้านความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ
ใบรับรองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน (ใบเคลม)
สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หนังสือส่งมอบรถเมื่อเสร็จ / ใบรับรถ
รูปถ่ายในขณะที่รถกำลังถูกซ่อม
หนังสือเรียกร้องเกี่ยวกับสินไหม ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
เจ้าหน้าที่บริษัทฝ่ายคู่กรณีจะทำการตรวจสอบ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็มีการติดต่อกลับมา (อาจขอต่อรองเกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์ว่าคุณใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ ต้องการเท่าไหร่ต่อวัน เป็นต้น)
หลังการตกลงต่าง ๆ จบลงใช้เวลาราว 7 วัน ก็จะได้ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ได้เท่าไหร่?
คปภ. มีการกำหนด ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ระบุเอาไว้ชัดเจน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

รถยนต์ส่วนบุคคลแบบไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ต่ำกว่า 500 บาท / วัน
รถยนต์รับจ้างสาธารณะแบบไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ต่ำกว่า 700 บาท / วัน
รถยนต์ทุกประเภทแบบเกิน 7 ที่นั่ง ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท / วัน
เมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วหากรถคุณเกิดอุบัติเหตุโดยตนเองเป็นฝ่ายถูกก็อย่าลืมเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองด้วย และหากใครกำลังต้องการเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ สอบถามข้อมูล รายละเอียด รวมถึงประกันประเภทอื่น ๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uokinsure.com/


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และ 2+

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองคู่กรณี ทรัพย์สินบุคคลอื่น และสูญหายไฟไหม้ (ไม่นิยมในท้องตลาด เนื่องจากมีประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นทางเลือกที่ดีกว่า) ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์) ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

admin

January 5, 2022

ประกันภัยสุขภาพ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย การประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตความคุ้มครองแค่ไหน ? การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่และการ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่ 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน7. การชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ อัตราเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร ? อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ อายุ อายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้มากขึ้น […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 (คุ้มครองทุกกรณี / เคลมทุกกรณี ) ประกันรถยนต์ชั้น 1 ดูแลทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือพลิกคว่ำ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1 รถชน (ไม่มีคู่กรณี) เช่น ชนคน สัตว์ สิ่งของ กำแพง รั้ว เสาไฟฟ้า ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ถังขยะ ฟุตบาท หรือถูกขูด ขีด เฉี่ยว ชน ที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ รถชน (มีคู่กรณี) คู่กรณี คือ ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์ รถไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน รถสูญหาย ในหมวดรถยนต์สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน หรือหากรถยนต์สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย ประเภทของการประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย มี 4 ประเภท ดังนี้ (locked related post)

admin

January 2, 2022