ตรวจเจอโควิด-19 เคลมประกันอย่างไรดี ?

ตรวจเจอโควิด-19 เคลมประกันอย่างไรดี ?

ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาบทความนี้เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อน หรือเพราะประสบเหตุการณ์อยู่แล้วกำลังสงสัยว่าจะทำอย่างไรต่อเมื่อตรวจเจอโควิด-19 หลังจากที่ได้ครอบครองประกันโควิดที่ถูกใจไว้แล้ว วิธีการเคลมประกันโควิดยุ่งยากไหม ขั้นตอนเป็นอย่างไร แล้วใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ? บทความนี้มีคำตอบกับ 7 ขั้นตอนการเคลมประกันหลังตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 !

 ขั้นตอนที่ 1 :  ตรวจสอบชื่อบริษัทที่เอาประกันโควิด
การตรวจสอบชื่อบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าได้เรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทที่คุณทำประกันโควิดไว้ เพราะบางกรณีมีการซื้อประกันโควิดมากกว่า 2 กรมธรรม์ 2 บริษัทซึ่งอาจสับสนได้

ขั้นตอนที่ 2 : จดเลขกรมธรรม์
เมื่อต้องเคลมประกันโควิดการจดจำเลขกรมธรรม์ไว้จะทำให้ง่ายต่อหาข้อมูลและช่วยลดขั้นตอนได้มาก ซึ่งเลขกรมธรรม์นี้จะได้รับหลังจากซื้อประกันโควิดโดยหากซื้อประกันโควิดกับทาง 724 คุณจะได้เลขกรมธรรม์ทาง SMS หรือ E-mail เพื่อให้คุณได้เก็บไว้เรียกค่าสินไหมทดแทนได้

ขั้นตอนที่  3 : กรอกเอกสารการเคลม (เอกสารสำคัญ)
บริษัทประกันที่ออกประกันโควิดจะมีใบคำร้อง หรือแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมให้ผู้เอาประกันกรอกเอกสาร โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เอาประกัน ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ และวงเงินที่รับผลประโยชน์ คือ เท่าไหร่เพื่อทางบริษัทจะทำเรื่องเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างครบถ้วนถูกต้องจึงถือเเป็นเอกสารสำคัญมาก

ขั้นตอนที่ 4 : ยื่นใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น (เอกสารสำคัญ)
ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่แพทย์ระบุยืนยันชัดเจนว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเบิกกับบริษัทที่เอาประกันโควิด

ขั้นตอนที่ 5 : ยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงเท่านั้น (เอกสารสำคัญ)
ใบเสร็จรับเงินจะต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นเช่นเดียวกันกับใบรับรองแพทย์ และไม่ว่าจะมีกี่หน้าต้องตรวจสอบให้ครบ เพราะทางบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคโควิด-19 และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ด้วย แต่หากทำกับหลายบริษัทประกันจะสามารถใช้สำเนายื่นได้แต่ต้องมีการเซ็นสำเนาถูกต้องทุกหน้า

ขั้นตอนที่ 6 :  รอตรวจสอบ
ระยะเวลาในการตรวจสอบมีตั้งแต่ยื่นแล้วได้รับเงินสินไหมทดแทนได้ทันทีที่เคาน์เตอร์, รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร  หรือรับเป็นเช็กสั่งจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่รับประกันโควิด

ขั้นตอนที่ 7 :  รับเงินสินไหมทดแทน
 หลังจากได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจะต้องตรวจสอบให้ครบตามจำนวน และตามสัญญาในกรมธรรม์อย่างรัดกุม หากมีจำนวนเงินขาด หรือเกิน จะต้องรีบแจ้งให้กับบริษัทประกันภัยทราบ เพราะจะมีระบุระยะเวลาไว้ของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกันออกไปว่าเกินระยะกี่วันแล้วจะไม่สามารถทักท้วงได้


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และ 2+

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองคู่กรณี ทรัพย์สินบุคคลอื่น และสูญหายไฟไหม้ (ไม่นิยมในท้องตลาด เนื่องจากมีประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นทางเลือกที่ดีกว่า) ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์) ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

admin

January 5, 2022

ประกันภัยสุขภาพ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย การประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตความคุ้มครองแค่ไหน ? การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่และการ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่ 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน7. การชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ อัตราเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร ? อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ อายุ อายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้มากขึ้น […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 (คุ้มครองทุกกรณี / เคลมทุกกรณี ) ประกันรถยนต์ชั้น 1 ดูแลทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือพลิกคว่ำ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1 รถชน (ไม่มีคู่กรณี) เช่น ชนคน สัตว์ สิ่งของ กำแพง รั้ว เสาไฟฟ้า ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ถังขยะ ฟุตบาท หรือถูกขูด ขีด เฉี่ยว ชน ที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ รถชน (มีคู่กรณี) คู่กรณี คือ ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์ รถไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน รถสูญหาย ในหมวดรถยนต์สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน หรือหากรถยนต์สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย […]

admin

January 3, 2022

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย ประเภทของการประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย มี 4 ประเภท ดังนี้ (locked related post)

admin

January 2, 2022