4 ข้อดี เมื่อซื้อประกันรถยนต์ และ พ.ร.บ. จากบริษัทเดียวกัน

     รู้ไว้ไม่พลาด กับ 4 ข้อดี เมื่อซื้อประกันรถยนต์ และ พ.ร.บ. จากบริษัทเดียวกัน จบปัญหาความยุ่งยากวุ่นวาย เมื่อต้องเบิกเคลม 

     ประกันภัยรถยนต์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้รถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยประกันภัยรถยนต์มีด้วยกัน 2 แบบ คือ 

     • ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า  พ.ร.บ. ซึ่งมาจากชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” โดยกฎหมายจราจรบัญญัติให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ ซึ่งจะคุ้มครองผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหายโดยสาเหตุมาจากรถยนต์ตามกฎหมายทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ทุกบริษัทคุ้มครองเหมือนกันหมด

     • ประกันภัยภาคสมัครใจ หรือประกันภัยรถยนต์ ที่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองการขับขี่เองได้ตามแต่ละประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันกับผู้ขายบริษัทประกันภัย 

     ซึ่งประกันภัยทั้ง 2 แบบที่กล่าวมา หากแยกซื้อคนละบริษัทกัน จะทำให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ ตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกเคลมที่ต้องแจ้งประสานงานเองหลายที่ การยื่นเอกสาร  ตลอดจนการได้รับค่าชดเชยที่ค่อนข้างล่าช้า  วันนี้วิริยะประกันภัยจึงรวบรวม 4 ข้อดี เมื่อซื้อประกันรถยนต์ และ พ.ร.บ. จากบริษัทเดียวกัน มาให้ทุกท่านได้อ่านกัน มีข้อดีอะไรบ้าง ตามมา!

     1.ประสานงานได้ง่าย แค่บริษัทเดียว
     สะดวกสบาย ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายในการดำเนินการเอง และประสานงานกับหลายบริษัท เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานและดำเนินการให้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเบิกเคลมได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

     2. ดำเนินเรื่องสะดวก ยื่นเอกสารรอบเดียวผ่าน 
     กรณีเกิดเหตุรถชนและมีผู้บาดเจ็บรอรับการรักษา ผู้ซื้อกรมธรรม์สามารถเบิกเคลมได้ โดยยื่นเอกสารเพียงบริษัทเดียว ทำให้ประสานงานเร็ว รอบเดียวผ่าน

     3. ไม่ต้องเสียเวลาเล่าเหตุการณ์ซ้ำๆ หลายรอบ
     เพราะหากซื้อประกันรถยนต์และต่อพ.ร.บ. ต่างบริษัทกัน จำเป็นต้องเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หลายรอบ อีกทั้งยังต้องยื่นเอกสารและประสานงานกับทั้ง 2 บริษัท ซึ่งทำให้เสียเวลามากยิ่งขึ้น

     4. ได้รับเงินค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาลเร็วกว่า
     การต่อ พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์จากบริษัทเดียวกัน ทำให้ประสานงานได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ได้รับเงินค่าชดเชย และค่ารักษาพยาบาลเร็วกว่าการซื้อแยกบริษัท